รั้ว 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 80 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 100 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 8 เส้น

รั้ว 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 1 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 1 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 1 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 20 ซม

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 2 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 2 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 2 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 40 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 3 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 3 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายเทวดาสูง 1.65 เมตร

ด้านล่าง 3 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 60 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 4 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 4 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 4 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 80 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 5 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 5 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายเทวดาสูง 1.20 เมตร

ด้านล่าง 5 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 100 ซม

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 4 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 3 เส้น

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาปูน

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาปูน
เสาปูน ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3.5" x 3.5" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาปูน

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาปูน
เสาปูน ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3.5" x 3.5" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาเหล็ก

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาเหล็ก
เสาเหล็ก ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาเหล็ก

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาเหล็ก
เสาเหล็ก ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร บนปูน

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร บนปูน
ตั้งบนปูน ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นปูน 150 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 1.50 เมตร ติดเพลทบนปูน ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร บนปูน

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร บนปูน
ตั้งบนปูน ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นปูน 200 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.00 เมตร ติดเพลทบนปูน ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
7 มี.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
12 มิ.ย. 2565
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
4 ก.ย. 2565
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
18 ต.ค. 2565
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
18 มิ.ย. 2566
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
2 พ.ค. 2566
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
1 เม.ย. 2566
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
10 ก.ค. 2566
รับติดตั้ง รั้วเสาไอ ในพื้นที่ โคกเจริญ โคกสำโรง ลพบุรี
12 เม.ย. 2566